Ett nytt sätt att kompetensförsörja genom att dela personal mellan bolag.

Idag är det möjligt att dela sitt sommarhus via AirBnB, dela sin bil via GoMore eller boka en Uber. På samma sätt är TheTunity en delningstjänst och marknadsplats av personal mellan bolag.

Vi skapar även en arena för människor utanför arbetsmarknaden vilka kan registrera sig och bli sökbara hos oss.

Det ska vara:

enkelt för bolag med överkapacitet att hyra ut
outnyttjad anställd kapacitet


enkelt för bolag med behov hyra in kvalificerad personal på deltid

När skall jag som företagare använda The Tunity?

När du behöver ta in personal och inte vill betala mer än en anställd. Du kan också använda The Tunity för att anpassa bemanningen genom att hyra ut egen personal vid temporär överkapacitet eller för kompetensutveckling.

Några andra exempel är: 

• Behöver ta in kompetens i takt med behov, på del eller heltid 

• Har en tillfällig arbetstopp 

• Ersätta en dyr konsult

Vi har fokus på kompetenser inom: Mekanikkonstruktion, Produktionseffektivisering, inköp, ekonomi, kvalitet, HR och logistik.

5 snabba

 

DELNING
Vi förmedlar personal
utan att ha egen anställd personal

In 1765, a French chef by the name of A. Boulanger established a business selling soups and other “restaurants”.

DELTID
Erbjuder att enkelt hyra in personal på deltid 

In 1765, a French chef by the name of A. Boulanger established a business selling soups and other “restaurants”.

KOSTNADSTÄCKNING
Möjliggör att emot kostnadstäckning på lön hyra ut outnyttjad anställd kapacitet 

By 1723 there were nearly four hundred cafés in Paris, but their menu was limited to simpler dishes or confectionaries, such as coffee, tea, chocolate, ice creams, pastries, and liqueurs.

TILLFÖR
VI FÖRMEDLAR PERSONAL
UTAN ATT HA EGEN ANSTÄLLD PERSONTillför marknaden
resurser som idag inte finns tillgängligaAL

In 1765, a French chef by the name of A. Boulanger established a business selling soups and other “restaurants”.

SNABBAT UPP
Vänt på marknaden och snabbat upp processen
– kompetensen registrerar och företagen söker

By 1723 there were nearly four hundred cafés in Paris, but their menu was limited to simpler dishes or confectionaries, such as coffee, tea, chocolate, ice creams, pastries, and liqueurs.


Fördelar med The Tunity

KÖPANDE BOLAG

KOMPETENS (RESURSEN)

SLÄPPANDE BOLAG

 • Avlasta personer som har för mycket att göra
 • Ta in kompetens efter behov
 • Frigöra/renodla personer som har dubbla roller
 • Få influenser/kunskap från externt håll
 • Få variation och inspiration i sin
  anställning
 • Få utvecklas inom sitt område
 • Viljan att ta jobb på en ort även om inte ett bolag kan tillgodose ”hela” mig
 • Attrahera kompetens även om inte heltidsbehov finns
 • Ett verktyg för att vidareutveckla
  kompetensen
 • Hantera variation i personalbehov
 • Kostnadsbesparing genom att en
  billigare resurs gör sådant som
  ”experten” inte behöver göra
 • Minska risken för uppsägning

Nyfiken på mer? Ring Magnus idag!