Prismodell och hur vi räknat.

Du ser lågt pris. Vi ser oändliga möjligheter.

Att hitta del- eller heltid, tillfällig eller långsiktig kompetens för lönekostnad är näst intill omöjligt. The Tunity arbetar med en helt transparent kostnadsmodell som fördelar intäkter mellan kompetensen, skatteverket och The Tunity.

Prissättningen utgår från kompetensens delningsgrad och grundlön till den adderas semesterlön, arbetsgivaravgifter, pensioner och pensionsskatt, sjuklöneförsäkring samt 15% förmedlingsprovision. Resultatet stavas möjligheter. Möjligheter att utveckla företaget, fokusera på rätt saker, utveckla kompetenser och öka tillväxten.Tjänstgöringsgrad 100%
Semesterlön 5 922
Arbetsgivaravgift 16 628
ITP1 pension 4 292
Skatt pension 1 041
Sjuklöneförsäkring 470
Delsumma 75 353
Förmedlingspremie 15% 11 303
Totalt 86 656
Pris per normaldag (21d) 4 126
Pris per timma (168h) 516


För mer information om sjukförsäkring, omkostnader och traktamente. Läs under FAQ.