Hur vi tänker. Och lite till.

The Tunity utmanar och skapar morgondagens arbetsmarknad

Vår ambition är att den personal du tar in via oss skall kosta som om personen vore anställd hos dig, med andra ord, ett lägre pris mot traditionellt konsult- eller bemanningsbolag. Det ska vara lika enkelt att ta in personal på deltid som heltid. Det är så vi skapar morgondagens arbetsmarknad.

Lika naturligt som en anställning är idag ser vi att företag delar på resurser i framtiden. Tex att två bolag delar på en konstruktör där det ena bolaget nyttjar personen tre dagar i veckan och det andra bolaget två dagar i veckan.

Varför behövs The Tunity?

I Sverige finns 43 000 SME bolag. Enligt Svenskt Näringsliv har 8 av 10 svårt att få tag i kvalificerad kompetens, vilket hämmar deras tillväxt. Bolagen har oftast inte heltidsbehov och de anser att konsulter är för dyrt.


Vad är The Tunity?

The Tunity är en delningstjänst för att dela personal mellan företag på hel och deltid till samma kostnad som en anställd. Men vi är också en plattform för tillgänglig arbetskraft såsom egenföretagare och arbetssökande.


Vår plattform möjliggör

• att enkelt hyra in kvalificerad personal på deltid

• att hyra ut outnyttjad anställd kapacitet

• tillförsel av kompetenser som idag inte finns tillgängliga


När skall jag som företagare använda The Tunity?

När du behöver ta in personal och inte vill betala mer än en anställd. Du kan också använda The Tunity för att anpassa bemanningen genom att hyra ut vid egen personal vid temporär överkapacitet eller för kompetensutveckling. Några andra exempel är:

• Behöver ta in kompetens i takt med behov, på del eller heltid

• Har en tillfällig arbetsbelastning

• Ersätta en dyr konsult


När skall jag som arbetssökande använda The Tunity

Vi har skapat en plattform för dig, där du blir  sökbar för företag. Perfekt för dig som är:

• Mellan två jobb där du kan ta uppdrag medans du söker ditt nästa fasta jobb eller hitta din nästa arbetsgivare

• Säsongare eller pensionär som vill jobba flexibelt

• Egenföretagare som vill få in uppdrag utan att ”sälja”

"Vår vision är att ta Gnosjöandan nationellt och internationellt för att öka tillväxten hos SME bolagen och minska arbetslösheten."

TOPPAR OCH DALAR, INTE BARA FÖR SÄSONGARE.

Deltidsbehoven är boven, men inte nu längre. Alla kompetenser i vår databas är inte anställda, vissa finns till förfogande även till 100% - utan att behöva anställa.

GE DIN PERSONAL ENERGIKICK UTAN EN KOSTSAM KURS.

Vi öppnar fönstret till energi & kunskap, kompetensutveckling när den är som bäst - nämligen gratis. Att dela med sig av sin personal minskar inte bara dina kostnader utan tankar även din personal på energi och kunskap.

SHARING IS CARING, MEN OCKSÅ LÖNSAMHET.

Få loss fantastisk personal till vettigt pris. Dela eller ta in kompetens vid behov mellan bolag på hel eller deltid till priset av en anställd.