Välkommen till morgondagens arbetsmarknad

 
Morgondagens arbetsmarknad kommer ha höga krav på både kompetens och flexibilitet. The Tunity är en delningstjänst för att dela personal mellan företag på hel och deltid. Men vi är också en plattform för tillgänglig arbetskraft såsom egenföretagare och arbetssökande.

TILLGÄNGLIGA KOMPETENSER JUST NU:

HR – Ekonomi – Inköp – Produktion – HR – Ekonomi – Inköp – Produktion – 

Sök på kompetens

JUST NU SÖKS DET PÅ DESSA KOMPETENSER:

Mekanik konstruktör (CAD), tillverkande bolag, – Produktionstekniker, tillverkande bolag – Kvalitetsingenjör, tillverkande bolag – HR, livsmedelsindustrin – Koncernredovisare - tillverkande bolag – 

Registrera dig här!


Delningstjänst

Vi förmedlar kvalificerad personal inom tjänstemannasektorn.

Deltid

Hyr enkelt in kvalificerad personal på deltid! Perfekt för bolag i tillväxtfas!

Kostnadstäckning

Hyr ut outnyttjad personal emot kostnadstäckning på lön - få engagemang och inspiration på köpet!

Tillför ny kompetens

Vi tillför marknaden personal som hitintills varit uppbunden i en anställning.

Snabbat upp processen

Gisses, nu går det undan! Vi har vänt på marknaden och snabbat upp processen - personal lägger ut sin kompetens och företagen söker.